Животот е комуникација... започни веднаш!

Што е СЕТТЕР?

Своја електронска адреса со
Единствена сметка како Вашиот телефонски број.
Ти си препознатлив и
Тренди со домен како и Вашиот префикс.
Едноставен за паметење и
Рационален во комуникација

Зошто e-СЕТТЕР?

  • Телефонски број = електронска адреса = корисник
  • Сите меморирани телефонски броеви (автоматски ги знаете и нивните електронски адреси)
  • Телефонските броевите се полесни за комуникација и паметење
  • Брза, лесна и едноставна електронска комуникација

Лесна активација

  • Испратете СМС порака со содржина START на 141547
  • Ќе добиете повратна СМС порака дека Ви е крерирана електронската адреса, останува уште да ја конфирмирате на сајтот со привремената лозинка што ја добивте
  • Важи за операторите:
      
Брза, лесна и едноставна електронска комуникација, без непотребни прашања од типот:
Која е вашата електронска адреса?
Со 'SH'?
Со 'V' или без 'V'?
Со '.' или без '.'?
Телефонскиот број е идентичен како и електронската адреса. За секој од Вашите пријатели...
Испратете СМС порака од Вашиот телефонски број со содржина START на 141547
Ќе добиете повратна СМС порака дека Вашата електронска адреса (тел._број@префикс.mk) е активна.
Откако ќе добиете привремена лозинка. Треба да се најавете на сајтот и со тоа вашата електронска адреса станува активна.