Често Поставувани Прашања


Како се активира услугата?

Услугата се активира со праќање на SMS порака на бројот 149444 со содржина на порака START. (важи за сите оператори)

Зошто е потребен датумот за раѓање при конфирмацијата на акаунтот?

Датумот за раѓање ни е потребен за автентификација на корисникот односно во случај на заборавена лозинка, при ресетирање на истата, да се автентефицира дека се работи за вистинскиот корисник на тој телефонски број.

Како да си ја променам лозинката?

Лозинката може да ја промените при избор на "Промени лознка" што се наоѓа под делот за најава. Задолжителен е внесот на телефонскиот број, префиксот, како и сеуште актуелната лозинка. Сите тие податоци мора да се постоечки за да може да се промени старата лозинка со новата која ја внесовте пополнувајќи ја според бараните критериуми.

Што ако ја заборавам лозинката?

Во случај да ја заборавите лозинката, ќе пратите СМС на 149941 со содржина .

Како да ја деактивирам услугата?

Услугата се деактивира со праќање на SMS порака на бројот 149444 со содржина STOP.