Често Поставувани Прашања


Како се активира услугата?

Услугата се активира со праќање на SMS порака на бројот 141547 со содржина на порака START. (важи за сите оператори)

Зошто е потребен датумот за раѓање при конфирмацијата на акаунтот?

Датумот за раѓање ни е потребен за автентификација на корисникот односно во случај на заборавена лозинка, при ресетирање на истата, да се автентефицира дека се работи за вистинскиот корисник на тој телефонски број.

Како да си ја променам лозинката?

Лозинката може да ја промените при избор на "Промени лознка" што се наоѓа под делот за најава. Задолжителен е внесот на телефонскиот број, префиксот, како и сеуште актуелната лозинка. Сите тие податоци мора да се постоечки за да може да се промени старата лозинка со новата која ја внесовте пополнувајќи ја според бараните критериуми.

Што ако ја заборавам лозинката?

Во случај да ја заборавите лозинката, имате можност да ја ресетирате со избор на "Заборавена лозинка!?", каде би го пополнете телефонскиот број како и датумот за раќање кој го внесовте при конфирмирање на акаунтот. Со валиден внес, ќе добете по СМС ново изгенерирана лозинка која може да ја искористите за следните најавувања или промена на истата.

Како да ја деактивирам услугата?

Услугата се деактивира со праќање на SMS порака на бројот 141547 со содржина STOP.